Basia i przyjaciele - Antek

Basia i przyjaciele - Antek

by Zofia Stanecka (Author), Maria Seweryn (Narrateur)
Excerpt
AUDIOBOOK
40 loans, 10 Concurrent loans
Details
AUDIOBOOK
5 loans, 5 Concurrent loans
Details
AUDIOBOOK
15 loans, 5 Concurrent loans
Details

Antek to kolega Janka. Nieustannie dr?cz? go trudne pytania: czy piraci s?uchaj? mamy? Czy mo?na si? d?ugo na ni? gniewa?? No i dlaczego szkolne i domowe obowi?zki musz? by? tak uci??liwe i przeszkadza? w zabawie? Ech, Antek nie zawsze jest mi?y, na przyk?ad kiedy nie mo?e pogra? na tablecie. Denerwuje si? te?, gdy Janek przychodzi do niego ze swoj? m?odsz? siostr? Basi?, bo przecie? nie mo?na trzyma? si? z dziewczynami! Ale czy na pewno? Antek odkryje wkrótce, ?e dziewczyny to równie ?wietne kompanki zabaw, co ch?opcy. Mo?e do wspólnej zabawy przy??cz? si? nawet zapracowani rodzice? Nowa seria o Basi i jej przyjacio?ach dla nieco starszych czytelników pozwoli dzieciom dorasta? w ?wiecie ulubionej bohaterki, poznaj?c bli?ej przygody jej przyjació?: Antka, Anielki, Titego, Janka, Luli i Zuzi. To przepe?nione ca?? gam? emocji historie o relacjach z rówie?nikami i rodzin?. Bohaterka stworzona przez Zofi? Staneck? tym razem zach?ca do rozmowy z dzie?mi na trudniejsze tematy, jak na przyk?ad obowi?zki i wymagania wobec siebie i innych. Ksi??k? pi?knie zilustrowa?a Marianna Oklejak. Seria Basia i przyjaciele skierowana jest do starszych dzieci w wieku 6-10 lat.

Publication date
June 21, 2019
Publisher
ISBN
9788726177626
File size
8 MB