Basia i telewizor

Basia i telewizor

by Zofia Stanecka (Author), Maria Seweryn (Narrateur)
Excerpt
AUDIOBOOK
40 loans, 10 Concurrent loans
Details
AUDIOBOOK
5 loans, 5 Concurrent loans
Details
AUDIOBOOK
15 loans, 5 Concurrent loans
Details

Nie do??, ?e od pocz?tku jesieni przez ca?y czas pada deszcz, to jeszcze Basia jest chora. Nie mo?e chodzi? do przedszkola, musi zosta? w domu. To stanowczo za du?o jak na tak? ma?? dziewczynk?. Na dodatek jej mama nie chce si? zgodzi?, ?eby w ci?gu dnia ogl?da?a telewizj?. Co tu robi?? Zw?aszcza, kiedy tak nudno i smutno... W nocy przychodzi pot??na nawa?nica, burza oraz deszcz. Na drugi dzie? okazuje si?, ?e telewizor nie dzia?a. Basia my?li, ?e to jej wina, bo potajemnie chcia?a go w??czy?. Czy to mo?liwe? Co stanie si?, kiedy rodzice odkryj? prawd?? Czy ju? nigdy nie b?dzie mog?a zobaczy? swojej ulubionej dobranocki?Cho? pocz?tkowo sytuacja wydaje si? beznadziejna, to Basia odkrywa, ?e ?wiat bez telewizora jest od niego du?o ciekawszy.

Publication date
June 21, 2019
Publisher
ISBN
9788726177749
File size
9 MB