Basia i pieniadze

Basia i pieniadze

by Zofia Stanecka (Author), Maria Seweryn (Narrateur)
Excerpt
AUDIOBOOK
40 loans, 10 Concurrent loans
Details
AUDIOBOOK
5 loans, 5 Concurrent loans
Details
AUDIOBOOK
15 loans, 5 Concurrent loans
Details

Basia jedzie z mam?, Jankiem i ma?ym Frankiem na zakupy do ogromnego sklepu. Wszystko w nim jest takie kolorowe, pi?kne i ciekawe! Ka?d? rzecz mo?na dotkn?? i obejrze?. Wszystkie s? na wyci?gni?cie r?ki. Dziewczynka nie do ko?ca rozumie, co znaczy s?owo "gratis". Nie jest te? pewna do czego s?u?y bankomat. I dlaczego w?a?ciwie nie mo?na sobie kupi? tego, na co ma si? ochot?? Mama Basi ma przed sob? nie lada wyzwanie, jak wyt?umaczy? córce, czym s? pieni?dze i na czym polega konsumpcjonizm?

Publication date
June 21, 2019
Publisher
ISBN
9788726177794
File size
8 MB