Basia i Mama w pracy

Basia i Mama w pracy

by Zofia Stanecka (Author), Maria Seweryn (Narrateur)
Excerpt
AUDIOBOOK
40 loans, 10 Concurrent loans
Details
AUDIOBOOK
5 loans, 5 Concurrent loans
Details
AUDIOBOOK
15 loans, 5 Concurrent loans
Details

Dlaczego doro?li musz? pracowa?? Zw?aszcza mama? Czy nie mog? po prostu tylko bawi? si? ze swoimi dzie?mi? Mama Basi wraca do pracy po urlopie macierzy?skim. Jest nauczycielk?, wi?c dostaje bardzo wa?ne zadanie ? musi napisa? szkolny podr?cznik do nauki dla dzieci. W kuchni urz?dza sobie stanowisko pracy i nie ma czasu bawi? si? z Basi?. Dziewczynka czuje si? rozczarowana. W domu panuje trudna atmosfera i ba?agan, a rodzice zaczynaj? si? k?óci?. Basia nie mo?e tego znie??. Nast?pnego dnia razem z Jankiem otrzymuj? od rodziców kolorowe teczki. Dzi?ki nim nadchodz? zmiany i porz?dek, które s? zupe?nie nowe jak wiosna za oknem.

Publication date
June 21, 2019
Publisher
ISBN
9788726177831
File size
9 MB