Basia i Boze Narodzenie

Basia i Boze Narodzenie

by Zofia Stanecka (Author), Maria Seweryn (Narrateur)
Excerpt
AUDIOBOOK
40 loans, 10 Concurrent loans
Details
AUDIOBOOK
5 loans, 5 Concurrent loans
Details
AUDIOBOOK
15 loans, 5 Concurrent loans
Details

Tych ?wi?t Bo?ego Narodzenia Basia d?ugo nie zapomni, poniewa? b?d? naprawd? wyj?tkowe! Jednak okres przed ?wi?tami nie jest zbyt weso?y. Mama Basi ?amie sobie r?k?, a lekarz zabrania jej cokolwiek robi?. Wszystko stan??o pod znakiem zapytania. I co teraz? Bez pomocy mamy ?wi?ta mog? si? nie uda?... Jednak na pomoc rusza ca?a rodzina Basi! Wspólnie robi? dekoracje, pakuj? prezenty i gotuj? ?wi?teczne potrawy. Babcia, Tato, Janek i Basia ? ka?dy z nich ma swoje zadanie, a razem dzia?aj? jak jedna wielka dru?yna. Poza tym Basia z bratem szykuj? niespodziank? na wigilijn? kolacj?... Co tym razem wymy?l??"Basia i Bo?e Narodzenie" to wyj?tkowa i pouczaj?ca historia dla dzieci. Z niej dowiedz? si?, czy prawdziwy ?wi?ty Miko?aj istnieje? Jakie dania powinny znale?? si? na wigilijnym stole? Na kogo podczas ?wi?tecznej kolacji czeka jeden pusty talerz? ?ywa i barwna opowie?? Zofii Staneckiej o wa?nych sprawach dla mniejszych i nieco wi?kszych dzieci. Ksi??eczka jest napisana w ciekawy i przyst?pny sposób, idealna dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Cz??? ogromnej serii opowiadaj?cej o zabawnych i pouczaj?cych przygodach ma?ej Basi.

Publication date
June 21, 2019
Publisher
ISBN
9788726177862
File size
8 MB